Select Page
Sale!

ปั๊มเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียTsurumi รุ่น 80TRN47.5

฿190,000.00 ฿152,000.00

Description

ปั๊มเติมอากาศ Tsurumi TRN Series

เครื่องเติมอากาศ Tsurumi TRN Series 32TRN2.75,32TRN21.5,50TRN42.2,50TRN43.7,50TRN45.5,80TRN47.5,80TRN412
,80TRN417,100TRN424,150TRN440

Tsurumi TRN Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ

Tsurumi TRN Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่ 0.75 – 40 กิโลวัตต์

TRN Submersible Aerator

Submersible aspirating aerators ranging in size from 1 HP to 50 HP. The TRN is designed for very high oxygen transfer efficiency, to mix and entrained solids with out adding oxygen from an expensive blower installation.

Specification
คุณสมบัติ 80TRN45.5
ขนาดท่อ (inch) 3″
แรงม้า (HP) 10
วีธีการStart D.O.L
น้ำลึกสูงสุด (m) 4.5
ปริมาณอากาศ (m³/h) 124

 

ข้อมูลจาก: http://www.tsurumipump.com/prods/Aeration/TRN-Submersible-Aerator.aspx


      ©Copyright 2017 www.yucmachinery.com All Rights Reserved


Scroll Up