Select Page

ถังเทคอนกรีต 1000 ลิตร (เทข้าง)

฿19,500.00

Description

ถังเทคอนกรีต, ถังเทปูน, พ็อกเก็ตเทปูน (เทข้าง)

การขนย้ายคอนกรีตผสมเสร็จ ขึ้นที่สูง พ็อกเก็ตเทปูน หรือถังหิ้วปูน ที่ใส่คอนกรีต เป็นเครื่องมือที่ใช้กันในการก่อสร้าง โดยใช้กระเช้ายกเทคอนกรีต จากจุดผสมคอนกรีต เช่น รถถผสมคอนกรีต เครื่องผสมคอนกรีต หรือโม่ปูน เป็นการแบ่งปูน หรือคอนกรีตไปใช้งาน ในพื้นที่สูง ของดีของ พ็อกเก็ตเทปูน นั้นสะดวกสามารถใช้งานได้ทันที่ การเทคอนกรีต นั้นมี พ็อกเก็ตเทปูนเทตรง กับ พ็อกเก็ตเทปูนเทข้าง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ทำการก่อสร้างว่าเป็นแบบไหน ใช้แบบใดสะดวกรวดเร็วที่สุด ใส่ปูนขึ้นไปเทที่สูง  เทคอนกรีตในงานก่อสร้างในที่สูง โดยใช้เครนยกพ็อกเก็ตขึ้นไปเท เทคอนกรีตออกจากพ็อกเก็ตการเทกรอกหัวเสา งานก่อสร้าง

 

ถังเทคอนกรีต 1000 ลิตร เทข้าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm) 140
ความสูง (m) 171
น้ำหนัก (kg) 230

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถังเทคอนกรีต 1000 ลิตร (เทข้าง)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


      ©Copyright 2017 www.yucmachinery.com All Rights Reserved


Scroll Up