Select Page

เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่องในหมวดหมู่นี้มี 2 ระเภท คือ เครื่องเราเตอร์ (router) และเครื่องทริมเมอร์ (trimmer)

การใช้งานของทริมเมอร์กับเราเตอร์

จริงๆเเล้ว ทริมเมอร์ก็ทำงานได้ในลักษณะเดียวกับเร้าเตอร์ทุกอย่าง แต่แรงจะน้อยกว่า อาจทำงานคล้ายกัน แทนกันได้ก็จริง แต่จะต่างเรื่องความสะดวกในการทำงาน ควรดูลักษณะของงานที่ทำครับ ถ้าเลือกที่ราคาไม่สูงมากก็ทริมเมอร์
ส่วนในเรื่องของการเลือกทริมเมอร์กับเร้าเตอร์ การใช้งาน ที่พยายามให้ดอกเร้าเตอร์เซาะ กัด กินเนื้อวัสดุในปริมาณมากในแต่ละรอบของการเซาะ เช่นการใช้ดอกกัดตรงเชาะร่องกว้าง 12 มม   เป็นทางยาวและให้ลึกซัก 25 มม ถ้าเราใช้เร้าเตอร์น้อย (จัดกลุ่มตามขนาดของกำลังมอเตอร์) เซาะครั้งเดียวเลยที่ความลึก 25 มม จะถือเป็นการทำงานที่หนักกว่าการเซาะร่องให้ลึกลงไปหลายเที่ยว เที่ยวละ 3 มม ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่เมื่อแรงงานน้อยไม่สามารถแบกของที่หนักเกินกำลังได้ ก็ย่อมต้องหยุดการทำงาน เราควรดูก่อนเลยว่าดอกเร้าเตอร์แบบใดบ้างที่เรากำลังจะต้องใช้ และดอกดังกล่าว ต้องกัดเนื้อวัสดุที่มากเพียงใด ลึกเกินความลึกที่เร้าเตอร์น้อยจะกัดได้หรือไม่ หรือรูปแบบดอกเร้าเตอร์ที่เราต้องการมีขนาดที่ใช้กับเร้าเตอร์น้อยหรือเร้าเตอร์กลาง หรือใหญ่ เป็นต้น การพยายามใช้งานหนักบางกรณีจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานครับ

สำหรับขนาดของดอกที่ใช้งานจะมีขนาดของแกนดอกที่แตกต่างกัน
– ดอกเร้าเตอร์จะมีขนาดแกนดอก 1/2 นิ้ว (4 หุน) ใช้ได้กับเครื่องเร้าเตอร์เท่านั้น
– ดอกทริมเมอร์จะมีขนาดแกนดอก 1/4 นิ้ว (2 หุน) จะสามารถใช้ได้กับเครื่องเร้าเตอร์ และเครื่องทริมเมอร์ได้

เราเตอร์

ข้อดีของเร้าเตอร์

1. เร้าเตอร์แรงม้าเยอะกว่า สำคัญสำหรับงานใหญ่หรือต่อเนื่อง
2. เร้าเตอร์รับดอกได้ทั้งขนาด 1/2″ และ 1/4″ ทริมเมอร์รับได้แค่ 1/4″ ดอกส่วนมากจะ 1/2″ และการที่ดอกใหญ่ก็ทำให้เสถียรกว่า
3. เร้าเตอร์บางตัวปรับความเร็วได้ ใช้กับดอกที่หัวกว้างเพราะรอบนอกจะหมุนเร็วกว่าเดิมมาก ต้องลดความเร็วเพื่อความเหมาะสม
4. เร้าเตอร์ส่วนใหญ่จะทำการ plunge หรือการกดลงได้ ใช้สำหรับเริ่มกัดกลางชิ้นงาน และการปรับความสูงก็มีอุปกรณ์เยอะกว่า (มีขั้น เกลียว)
5. เร้าเตอร์มักจะมีอุปกรณ์เสริมมากกว่า

ข้อเสียของเร้าเตอร์คือ

1. แพงกว่า
2. ใหญ่ หนัก กินไฟ
3. ไม่เหมาะกับงานเล็กๆบางอย่าง

ทริมเมอร์

ข้อดีของเครื่องทริมเมอร์

1. ใช้งานเหมือนเครื่องเร้าเตอร์ แต่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบากว่า
2. เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ตีบัว ตีคิ้ว ลบมุมต่างๆ ตัดขอบโฟเมก้า เป็นต้น

ข้อเสียของเครื่องทริมเมอร์

1. ทริมเมอร์รับได้แค่ขนาดดอกเเค่ 1/4″
2. เเรงม้าต่ำกว่าเร้าเตอร์ ไม่เหมาะกับงานใหญ่ๆ

ที่มาแหล่งข้อมูล: http://www.thaicarpenter.com/,  http://group.wunjun.com/yaovaja, http://www.pantip.com/

Showing all 17 results


      ©Copyright 2017 www.yucmachinery.com All Rights Reserved


Scroll Up