Select Page

เครื่องเจียร

เครื่องเจียรไฟฟ้า หรือ ลูกหมู คือ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานช่างสำหรับการเจียร หรือตัด (บ้างเรียก”หินเจียร”) ตัวเครื่องจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนด้ามจับ เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ให้มือจับเพื่อถือใช้งาน เชื่อมต่อกับสายไฟ มีสวิตช์สำหรับปิด-เปิดรวมถึงควบคุมความแรงของเครื่อง และส่วนมอเตอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับใบตัดหรือใบเจียรรูปร่างกลม แบน และบาง ตัวใบหมุนรอบจัดตามกำลังวัตต์ไฟฟ้าของเครื่อง เพื่อให้มีความเร็วมากพอสำหรับการเจียรหรือตัดวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กชุบสังกะสี พีวีซี กระเบื้องเซรามิก หิน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมถึงยังใช้ในการตกแต่งผิววัสดุด้วย

ใบตัดและใบเจียรสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้ โดยลักษณะของขอบใบจะมีทั้งแบบเรียบและแบบเป็นซี่ อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่มีความเรียบความหยาบแตกต่างกัน มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามวัสดุและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก ใบตัดสเตนเลส ใบเจียรสเตนเลส ใบตัดปูน ใบเจียรปูน ใบเจียรผ้าทรายซ้อน ใบเจียรกระจก  เป็นต้น

วิธีการใช้งานเครื่องเจียร
 1. ควรสวมเครื่องป้องกันตา เสียง ตลอดจนหน้ากากขณะใช้งาน
 2. ปรับฝาคลอบฝุ่นและแท่งรองชิ้นงานให้ห่างจากหน้าหิน
 3. ล้างหน้าหินด้วยเฟืองล้างหินเมื่อหินทู่
 4. หินที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของขอบ ห้ามใช้หน้าหินเจียรงานโดยเด็ดขาด
 5. ขณะใช้งาน ห้ามกระแทกหินโดยเด็ดขาด
 6. ห้ามกดหน้าหินแรงๆ โดยเด็ดขาด
 7. ห้ามเค้นหินเมื่อมอเตอร์ช้าหรือชิ้นงานร้อนเกินไป
 8. ห้ามยัดชิ้นงานเข้าใส่หินเจียร
 9. ห้ามเจียรชิ้นงานชนิดอื่นด้วยหินเจียรที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลักษณะงานนั้นๆ
 10. ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาหินเจียรที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือ เมื่อใช้งานเสร็จ ควรนำลงจากเครื่องแล้วเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
 11. เมื่อเปิดเครื่อง ผู้ใช้จะต้องทดสอบหมุนหินเจียรก่อนอย่างน้อย 1 นาทีโดยผู้ใช้จะต้องยืนด้านที่หินไม่แตกใส่
วิธีการเลือกเครื่องเจียร
 • พิจารณาขนาดเครื่องเจียร ให้เหมาะสมกับงาน
 • พิจารณากำลังวัตต์และความเร็วรอบของเครื่องให้ถูกต้อง เช่น งานเจียร ความใช้ความเร็วรอบสูงงานตัด ควรใช้ความเร็วรอบสูงตัดงาน
 • พิจารณาเครื่องให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 • พิจารณาขนาดเครื่อง เพื่อสะดวกกับสรีระผู้ใช้งาน เครื่องมีทั้งเสื้อขนาดมาตรฐานและเสื้อผอม
 • พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่น แล้วจึงพิจารณาราคาในลำดับต่อไป

ที่มาของข้อมูล: http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/Grinder.aspx

Showing 1–100 of 111 results