Select Page

สว่าน

สว่านที่ใช้กันในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีข้อจำกัดและการใช้งานที่แตกต่างกัน แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร ถ้าต้องการซื้อไว้ใช้งานสักตัวควรเลือกอย่างไร

ประเภทแรก สว่านไฟฟ้าธรรมดา

คือ สว่านทั่วๆไปใช้ในการเจาะไม้กับเหล็ก แต่ไม่สามารถเจาะปูนได้คะ จะเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่หนักมาก มีหลายขนาดทั้งสองหุนสามหุนแล้วแต่การใช้งาน

ประเภทที่สองคือ สว่านกระแทก

ซึ่งจะคล้ายๆกับสว่านไฟฟ้าทั่วๆไป แต่สามารถเจาะปูนได้ สว่านกระแทกส่วนใหญ่จะสามารถปรับซ้าย ขวา ได้ ในที่นี้จะใช้ในสถานการณ์ที่เจาะแล้วดอกสว่านมีอาการติดๆขัดๆ เราสามารถหมุนสวิชต์เพื่อให้ดอกสว่านหมุนทวนอีกทางเพื่อนำดอกสว่านออกมาได้ ข้อดีของการหมุนได้สองทางอีกอย่างนึง คือสามารถนำไปไขสกรูได้

ประเภทที่สาม สว่านโรตารี่

ถือเป็นพระเอกของสว่านในบรรดาสว่านด้วยกัน เพราะสว่านระบบโรตารี่เป็น สว่านที่มีระบบการทำงานสำหรับช่วยผ่อนแรงในการเจาะทั้งงานคอนกรีต หิน ไม้และเหล็ก ทำให้ออกแรงน้อยกว่า หากเทียบกับสว่านกระแทก แต่สว่านโรตารี่มักมีน้ำหนักมากและต้องอาศัยความชำนาญในการใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพ

สว่านโรตารี่แบ่งเป็น สว่านโรตารี่ 2 ระบบ สำหรับการเจาะไม่กระแทกและเจาะกระแทก ส่วนสว่านโรตารี่ 3 ระบบ สำหรับการเจาะไม่กระแทก เจาะกระแทก และระบบสกัด

ประเภทสุดท้ายคือ สว่านไร้สาย

หรือเรียกอีกอย่างว่าสว่านแบตเตอรี่ ใช้สำหรับเจาะเหล็ก เจาะไม้ เจาะอลูมิเนียม หรือไขน็อต สกรู

สว่านแบตเตอรี่จะมีแบตเตอรี่ 2แบบ คือแบตเตอรี่แบบธรรมดา(นิคเกิ้ล)กับแบตเตอรี่แบบลิเธียม ซึ่งแบตลิเธียมจะมีราคาที่สูงกว่า แต่จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดามาก ซึ่งสว่านประเภทนี้เหมาะจะใช้ในสถานที่ที่สายไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ข้อเสียของสว่านประเภทนี้คือจะให้กำลังได้ไม่มากเท่าสว่านประเภทอื่นๆ เนื่องจากต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการผลิตสว่านกระแทกไร้สายซึ่งมีกำลังมากพอๆกับสว่านประเภทอื่นๆ

Showing 1–100 of 196 results